Utskriftsvennlig versjon

Rådmannens forord

Rådmannen har ansvaret for kommunens arkiver. Dette innebærer at organisering og oppfølging skjer i samsvar med lover og forskrifter både om offentlig saksbehandling og arkiv.

Tjøme kommune har utarbeidet en arkivplan. Dette er et helt sentralt arbeidsredskap for medarbeiderne i kommunen. Her finnes regelverk og rutinebeskrivelser for god saksbehandling. Planen støtter opp om kommunens intensive arbeid for bedre internkontroll.

Som rådmann forventer jeg at alle medarbeidere vil sette seg godt inn i rutinebeskrivelsene og følge dem.

Laster...