Utskriftsvennlig versjon

Depotordning

Tjøme kommune benytter Interkommunalt arkiv for Buskerud, Vestfold og Telemark IKS (IKA Kongsberg) som arkivdepot for sine eldre og avsluttede arkiver.

Ved deponering av overtar IKA Kongsberg det daglige ansvaret for forvaltning av arkivet. Dette innebærer at IKA Kongsberg tar ansvar for ordning, katalogisering, tilgjengeliggjøring og formidling av arkivmaterialet. Eiendomsretten til arkivet ligger likevel fortsatt i Tjøme kommune.

Til sammen har kommunen deponert ?? hyllemeter arkiver hos IKA Kongsberg (pr 2010). Dette er fordelt på ?? hyllemeter administrativt materiale, og ?? hyllemeter rettighetsdokumentasjon.

Oversikt over det deponerte arkivmaterialet finnes i arkivkatalogene for Tjøme kommune. Disse katalogene finnes tilgjengelig både i Tjøme kommune og hos IKA Kongsberg.

Laster...